Durant els primers anys de vida és quan es generen més connexions neuronals. Aquest període, en el qual es forma el cervell del nen, és perfecte per alimentar-lo amb informació i amb estímuls lingüístics

Manuel Pedrosa

S’ha demostrat àmpliament que la capacitat d’aprendre un idioma als primers anys de vida és molt més gran que no pas a anys posteriors. Començar l’aprenentatge aviat també ajuda a interioritzar un idioma de forma més natural.

  • 3 ANYS

Durant aquesta etapa s’adapten a un entorn 100% en anglès. Gràcies a la nostra metodologia, els alumnes ja reconeixen diferents conceptes i són capaços d’incorporar-los a les activitats de la classe. A mig curs ja han assolit coneixements suficients per expressar com se senten, quin temps fa i demanar alguna cosa que els hi faci falta fent servir la fórmula bàsica “Can I have?”.

  • 4 ANYS

En aquest curs la capacitat de jugar i relacionar-se amb altres en anglès acostuma a ser més fàcil i avancen amb gran velocitat. Comencem a utilitzar estructures gramaticals més complexes que els facilita molt la comunicació. De moment tot és parlat, però ja tenen una comprensió global de l’idioma molt acceptable.

  • 5 ANYS

Comencem a introduir alguns estímuls amb lletres per tal de donar-los eines útils perquè els aprenentatges de l’etapa següent sigui més natural. L’exposició continuada de l’anglès, juntament amb la nostra metodologia, fa que els nostres alumnes aconsegueixin amb èxit tenir una excel·lent base que posaran en pràctica amb els contes, amb les cançons i amb els nostres jocs.

v

Oralitat

Amb el nostre mètode aprenem una gran quantitat de vocabulari i estructures gramaticals senzilles que els ajudaran a construir una base sòlida per parlar amb fluïdesa.

Juguem

Trobem en els nostres jocs l’excel·lent motivació per continuar l’aprentatge amb il·lusió, alhora que ens serveixen per consolidar els conceptes.

Cantem

La música ens serveix per a adquirir coneixements amb més facilitat. Totes les nostres cançons tenen gestos que ajuden a interioritzar conceptes amb el llenguatge corporal.

Minuts per sessió

És el temps idoni per matenir un alt nivell de concentració i mostrar més receptivitat a les activitats preparades pel mestre. Es poden fer 1 o 2 sessions per setmana.

 

Immersió Llingüística

En condicions d’immersió els nens petits són com les esponges, absorbeixen la llengua del seu voltant. Però en condicions d’aprenentatge escolar, el seu contacte amb la llengua és tan reduït que no poden absorbir-la.

Carme Muñoz

A Maxwell oferim una gran varietat de divertides activitats en un ambient d’immersió lingüística total. Tot això fa que ells s’acostumin a escoltar l’idioma i que comencin a interaccionar en anglès.

Al final de l’etapa tindran un ampli coneixement pel que fa al vocabulari, podran interaccionar senzillament utilitzant estructures gramaticals, i seguiran i compartiran rutines en anglès.

Més informació

WhatsApp chat