Clases privades o One to one

Les classes “One to One” s’adeqüen als teus objectius, les teves necessitats, i el teu ritme.

Prefereixes tenir el seguiment del teu progrés de manera individualitzada? El teu domini de l’idioma és poc comú i no trobes grups on hi encaixis? Vols intensificar el teu procés d’aprenentatge i avançar més ràpid i al teu ritme?

Les classes “One to One” s’adeqüen al que busques. Al principi del teu curs, el/la professor/a escoltarà els teus objectius personals, avaluarà el teu nivell en les diferents competències lingüístiques (expressió oral i escrita; comprensió oral i escrita; vocabulari; ús de la gramàtica), per poder garantir que les classes sempre cobreixin les teves necessitats i que, a mesura que avances, s’adaptin al teu ritme.

Podràs escollir la freqüència o nombre d’hores setmanals que vols dedicar-hi. La nostra recomanació és que siguin de 2h/setmanals, en dies alterns per a què pugueu veure-hi uns resultats gairebé immediats i perquè el vostre progrés sigui notable.

També podeu decidir que, donada la vostra disponibilitat horària, voleu fer les dues hores seguides.

Sigui com sigui, vosaltres decidiu, ens ho podeu fer saber en qualsevol moment del curs (per garantir disponibilitat sempre serà preferible fer-ho al juny o setembre), i nosaltres us farem una proposta d’horari i dies.

Preu:
1h/setmana: 89€/mes
2h/setmana: 169€/mes

Vine a conèixer-nos!

Necessitava una proposta d’horaris adaptada a les meves necessitats amb un ensenyament de qualitat. Aquí ho he trobat!
Pere C.

Classes privades

WhatsApp chat